ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag
 

KARTA ÖVER DIREKTÖRSGRUVAN                                                                                                       HISTORIK>>>>


Bly - och zinkmalmerna, eller rättare sagt, malmanledningarna ligger som smala ränder i dolomiten.