ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

FOLK & FÄ

NILS H. MAGNUSSON


Filipstadsfödde Nils H. Magnusson var en av Sveriges mest betydande
geologer genom tiderna. Tyvärr är han nästan helt bortglömd idag. Denna bild är från
hans mogenhetsexamen i Göteborg 1908, endast 18 år gammal.
Foto Fritz Bruce, Göteborg 1908. (Bidrag från Helen Lundell)