ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

FOLK & FÄ

NILS H. MAGNUSSON


Nils H. Magnusson skrev ett flertal "standardverk" vad beträffar svensk geologi. Än i dag refererar man ofta till
honom. På 1920-talet vände han upp och ner på varenda varphög vid i stort sett varje gruva i Filipstads
Bergslag. Ett imponerande arbete, som resulterade i de stora verken "Persbergs-, Nordmarks och Långbans
malmtrakt på 1920- och 30-talen. Dessutom skrev han tillsammans med geologen Per Geijer det stora verket
"De mellansvenska järnmalmernas geologi" år 1944. Foto J. Röding, Filipstad, tack till Helen Lundell.