ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

DALKARLSBERGS GRUVOR - VIKER


Foto: Kruse 2007
Centralschaktet, som visas på bilden, började drivas 1904 och togs i bruk 1907, då det var 360 m djupt. Då schaktet senare kom in i gruvans raszon, flyttades uppfordringen till det s.k. Malms schakt, där uppfordringen kom igång 1943. Malms schakt påbörjades redan 1931.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR