ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

DALKARLSBERGS GRUVOR - VIKER


Foto: Kruse 2007
En ståtlig, om än numer ganska förfallen, transformatorstation finns kvar i närheten av Centralschaktet.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR