ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

DALKARLSBERGS GRUVOR - VIKER


Foto: Kruse 2007
Vid Dalkarlsberg finns också en betongingjuten tunnel, med tappar i taket. Här gick den smalspåriga järnvägen in.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR