ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

DALKARLSBERGS GRUVOR - VIKER


Foto: Kruse 2007
En fikapaus och lite filosiferande i gröngräset vid de gamla linskivorna från en av gruvlavarna är väl inte helt fel... Med brytning sedan 1300-talet så är Dalkarlsberg ett gruvfält med anor. Linskivorna kommer från laven över Malms schakt.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR