ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GÅSBORNS JÄRNGRUVOR


Foto: J. Kruse 2006
Gåsborns järngruvor är relativt svårtillgängliga och ligger en bit in i skogen. Enklast är att följa kraftledningen som skär genom fältet. Här syns varp tillhörande Limgruvan, vilken ligger ca 800 m Ö. om kyrkan i Gåsborn. Den nedlades år 1884.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR