ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GÅSBORNS JÄRNGRUVOR


Foto: J. Kruse 2006
Limgruvan består antagligen av ett flertal gruvöppningar, här är en av dem, den västligaste. Gruvorna är som så många andra, mycket vattenfyllda, vilket gör det svårt att få några spektakulära kort. Här fanns dock en gång i tiden en rälsförsedd, donlägig (lutande) uppfraktsbana, som var nästan 120 m lång. Någon som har en bra pump?
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR