ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GÅSBORNS JÄRNGRUVOR


Foto: J. Kruse 2006
Då vi inte har någon gruvkarta över gruvområdet kring Gåsborn så är det lite svårt att orientera sig och namngiva de olika gruvorna. Bilden här visar dock troligen det som är varphögar till den s.k. Jakob Persgruvan, vilken ligger något öster om Limgruvan.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR