ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GÅSBORNS JÄRNGRUVOR


Foto: J. Kruse 2003
Här är en av de mindre gruvorna i Gåsborn. Den ligger i en mosse, så man hade troligen stora problem med vattenuppfordringen. Tyvärr känner vi inte till namnet på gruvan, men den ligger inte så långt ifrån Jakob Persgruvan. Den kan möjligen heta Hallgruvan.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR