ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

                   GÅSBORNS JÄRNGRUVOR

                         
Foto: J. Kruse 1992
Denna bild visar det kanske förnämsta minnet av gruvbrytningsepoken i Gåsborn. En fin, kallmurad sinnerstensmur kring gruvhålet, som troligen är en av Jakob Persgruvorna. Vattennivån verkar variera kraftigt, vid senaste besöket i maj 2006, låg nivån betydligt högre.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR