ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GETBERGETS SILVERGRUVOR


Foto: J. Kruse 2005
Under skölen i stollen så ligger det en del rasmassor . En gammal förtimring, här med en fatthake, som ligger på stollens botten, har troligen en gång i tiden fungerat som bergförstärkning, i form utav (trä)bockar.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR