ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GUSTAVSGRUVORNA


Foto: Jan Kruse 2005
Gustavsgruvorna ligger ca 500 m norr om hyttan i Långban. Driften lades ned 1923. Här syns mynningen till Wahlundsstollen, som går in ca 50 m i berget. Stollen ligger alldeles intill Hyttsjöns östra strand.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR