ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GUSTAVSGRUVORNA


Foto: Conny Eimar 2005
Hit men inte längre kom vi i Wahlundsstollen. Någon slags urspolning verkar ha skett från en gruvöppning ovanför. Första delen av stollen är tillmakad men längre in (som ses på bilden) har man sprängt med krut eller dynamit.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR