ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2006
Denna transformatorstation, som ligger strax Ö. om landsvägen genom Långban, byggdes troligen år 1914, då gruvfältet elektrifierades. Tyvärr så står den ganska vackra byggnaden och förfaller idag.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR