ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2006
Vid den s.k. anrikningsvarpen (varphögarna ligger nära den plats där anrikningsverket stod) så ligger detta gamla spel inbakat i varpen. Tyvärr känner vi inte till vad det använts till.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR