ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2006
I Långban användes under den lite modernare gruvepoken tre schakt för uppfordring och/eller personbefordran. I förgrunden laven över Lokaschaktet (endast person- och materialhiss) och i bakgrunden laven över Nya schaktet. Dessutom finns Bjelkes schakt kvar (dolomituppfordring 1940- och 50-tal), lavbyggnaden där revs dock redan omkring 1960.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR