ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2006
Bilden visar utfraktsplanet uppe i Nya Schaktets lave. Bakom fotografen finns fickan för dolomit och på andra sidan hissgrindarna gick järn- och manganmalm vidare till skrädhuset som låg i anslutning till laven. Stegen till vänster leder upp till linskivorna i lavtoppen.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR