ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2006
I utfraktsplanet mellan laven och skrädhuset finns denna gamla våg från Stathmos AB, Eskilstuna, kvar.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR