ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2006
I utfraktsbanan mellan Nya Schaktets lave och skrädhuset finns denna tunnvagn kvar.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR