ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2006
Linskivorna i toppen av Nya Schaktets lave (bilden) har en diameter av 1,8 meter. Hisslinan har en diameter av 26 mm och är 114-trådig med 1,65 mm trådar. Så var åtminstone fallet år 1931, då H. Carlborgs "Långbans Malmtrakt" gavs ut.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR