ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2006
Bilden visar f.d. sinterverket i Långban. Det ligger alldeles i anslutning till hyttan och byggdes 1923 - 25. Järnmalmsslig sintrades här till briketter, som användes i hyttan. Verket lades troligen ned i samband med hyttdriften omkring 1930. Vid mitten av 1940-talet inreddes byggnaden till bl.a. bibliotek och biograf. Byggnaden används idag (2006) som samlingssal.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR