ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2006
Vid entrén till f.d. sintringsverket finns denna avbildning av John G.H. Weslien (1884 - 1966). Han var född i Långban och efter sin bergsingenjörexamen och anställning vid bl.a. Stripa gruvor kom han 1914 till Långban som gruvingenjör. Han blev senare disponent där fram till sin pension 1951. Han jobbade också tidvis som extralärare vid Bergsskolan i Filipstad.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR