ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2006
I förgrunden syns Storgruvan där brytningen i Långban troligen startade en gång i tiden. T.v. laven över Lokaschaktet och i mitten den byggnad som bl.a. inrymde gruvspelet till Nya Schaktets lave. I den sistnämnda byggnaden, byggd 1920, finns idag utställningslokaler.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR