ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: S.J. Ölander, Filipstad
Detta gamla vykort från ca år 1900 visar Tibergska muséet t.v. och den dåvarande laven över Nya Schaktet.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR