ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2002
Bessemerverket i Långban ligger bara några meter öster om riksväg 26. Det byggdes år 1873 och var i drift till 1895. Produktionen var dock ganska blygsam. Sedan 1918 används delar av byggnaden som kraftstation.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR