ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2002
Disponentgården, Långban. Här föddes de berömda bröderna John och Nils Ericsson 1803 respektive 1802. Sedan fadern, gruvfogden Olof, hamnat i ekonomiska svårigheter fick man emellertid flytta till det lilla torpet Kytthagen 1807, vid foten av Getberget, strax norr om Långban. Getberget var anledningen till de ekonomiska bekymren, då Olof försökte sig på gruvdrift vid ett par gamla silvergruvor därstädes. Bild på Kytthagen, klicka här...
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR