ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2002
Collegiegruvan nämns i relationerna år 1761 men upptogs säkerligen tidigare. Den ligger öster om riksväg 26 men på 75 m avvägning finns genomslag med Bjelkes schakt på västra sidan av vägen. Det finns en hel del orter och brytrum under vägen, något som förmodligen inte många känner till när de bekymmersfritt susar genom den lilla gruvbyn.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR