ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LÅNGBANSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2002
I förgrunden ses zinnerstenskaret till Luckagruvan, vars malm upptäcktes år 1886 intill Storgruvan. Den fick under några år stor betydelse för malmförsörjningen vid Långbansfältet. I bakgrunden Lokalaven samt spelhus för Nya Schaktets lave till höger.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR