ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

VÄRMLANDSBERG


Foto: Jan Kruse 2005
Värmlandsberg är en melankolisk plats, men trots detta, eller tack vare, fascinerande. I denna järntrapp gick gruvarbetarna dagligen mellan bilparkeringen och gruvstugan där man bytte om.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR