ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

VÄRMLANDSBERG


Foto: L. E. Andersson 1985           
Laven vid Värmlandsberg (riven 1989) var den enda i Filipstads Bergslag som var helt i stål. Nu finns trälavar (3 i Nordmark
och 2 i Långban) och en betonglave (Persberg) kvar.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR