ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVOR LAPPLAND - ADAK


Foto: J. Kruse 2006
En minnessten är i princip allt som återstår av gruvdriften vid Adak utanför Malå. Fram till nedläggningen 1977 bröts 6,3 miljoner ton malm, främst koppar, men även silver och guld. Gruvorna ägdes av staten men drevs på entreprenad av Boliden.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR