ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVOR LAPPLAND - MALMBERGET


Foto: J. Kruse 2006
Gruvmuseét i Malmberget byggdes ursprungligen som gruvstuga (manskapsrum) 1919. Byggdes senare ut 1931. Den var i drift till början av 60-talet, då den ersattes av Baron- och Upplandslaven.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR