ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVOR LAPPLAND - MALMBERGET


Foto: J. Kruse 2006
Kaptenslaven i Malmberget är en rejäl gruvlave i fackverkskonstruktion, inte alltför vanlig i Sverige. Schaktet är donlägigt, (lutande). Numera är den nedlagd, men nedanför ligger till exempel ett ventilationsschakt till gruvan som fortfarande är i drift.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR