ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVOR LAPPLAND - MALMBERGET


Foto: Kruse 2006
Upplandslaven byggdes i mitten av 1960-talet men blev tydligen ingen större succé. Idag står det mesta och förfaller. Svårt att förstå att det varit liv och rörelse här en gång, speciellt denna svinkalla, blåsiga julitisdag.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR