ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVOR LAPPLAND - TUOLLUVAARA


Foto: Kruse 2006
Tuolluvaara gruva, Kiruna, började brytas 1902. Ägare var då 9 st mellansvenska bruk, där Värmländska Uddeholm (ägde de flesta gruvorna i Filipstads Bergslag) blev största ägare. En del av malmen exporterades, men så sent som på 1940-talet kördes en del av malmen ned till b.la. Hagfors Järnverk.  LKAB köpte gruvan 1974. Den nedlades 1982.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR