ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVOR LAPPLAND - KIRUNAVAARA


Foto: Kruse 2006
I en stor, modern gruva, som Kirunavaara behövs massor av ventilation. Bland annat för att vädra ut spränggaser. Här ses två ventilationsschakt utanför ingången till gruvan.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR