ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVOR LAPPLAND - KIRUNAVAARA


Foto: Kruse 2006
I Kirunavaara kör man ned i gruvan med bil, men än finns en gammal betonglave kvar, det s.k. A-schaktet. Men detta är numer taget ur bruk. De tre andra byggnaderna är manskapsbyggnader.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR