ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVOR LAPPLAND - HAUKIVAARA


Foto: J. Kruse 2006
I Haukivaaras dagbrott, Kiruna, bröts år 1968 400 000 ton råmalm. Idag är driften nedlagd sedan länge. Malmarean uppskattades i början av 1970-talet till 20 000 km2. I bakgrunden ses längst till vänster Loussavaara och till höger dagbrottet vid Rektorsmalmen.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR