ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVOR LAPPLAND - MERTAINEN


Foto: J. Kruse 2006
Mertainen ligger mellan Kiruna och Svappavaara. Under andra hälften av 1950-talet bröts här i dagbrott drygt 400 000 ton malm. Sedan dess har gruvdriften legat nere, även om det finns mycket malm kvar, en stor del av den är dock lågvärdig, en del ned under 30% järnhalt.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR