ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVOR LAPPLAND - MERTAINEN


Foto: J. Kruse 2006
Vid Mertainen finns också en stoll, enligt källor driven redan omkring 1920. Den är cirka 300 m lång och en hel del sidoorter finns. Värt att undersöka om man har vägarna förbi. Varning för ras dock!

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR