ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVOR LAPPLAND - MERTAINEN


Foto: J. Kruse 2006
Mertainens dagbrott är ganska rejält, även om man aldrig kom igång med någon ordentlig brytning.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR