ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVOR LAPPLAND - MERTAINEN


Foto: J. Kruse 2006
Från väg E10 kan man se dagbrottet i Mertainen med stora varphögar nedanför.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR