ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

    NAUTANEN/LIIKAVAARA GRUVFÄLT

Malmfyndigheterna vid Nautanen (ca 8 km nordost om Malmberget) upptäcktes 1898 av svenskamerikanen L. Björkqvist, född i Värmland 1850. Då Björkqvist inte behöll hemligheten för sig själv så gjordes snart inmutningar i Nautanen och de omkringliggande bergknallarna: Patjanen, Nietsavaara, Liikavaara med flera platser. År 1900 inregistrerades Aktiebolaget Nautanens kopparfält med ett minimikapital å ca 500 000 kr och snart var gruvdriften igång. Huvudprodukten var koppar, men fältet var också relativt rikt på järnmalm i form av magnetit. Ett samhälle med flera hundra innevånare växte snart upp. Här fanns ett 30-tal arbetarebostäder, post, skola, Folkets hus, bryggeri, badhus och handelsbodar.

Förutom gruvorna fanns också kopparverket, som bestod av brikettverk, torkhus, hytta, krosshus och anrikningsverk. Ett bessemerverk fanns också. Även en ca 7 km lång linbana till Koskullskulles järnvägsstation byggdes. Fyndigheterna visade sig snart mindre än förväntat och redan 1908 gick bolaget i konkurs. Därmed upphörde all verksamhet vid Nautanen och samhället avfolkades snabbt. De som bodde kvar längst var Karl Andersson "Kalle-Stins" och hans fru Emma, som flyttade från platsen år 1935. Som kuriosa kan även nämnas att F. A. Goldkuhl, gruvingenjör vid Persbergs gruvor 1904 - 07, var disponent för Nautanens kopparfält i slutet av epoken, nämligen 1907 - 09. Endast några km från Nautanen ligger Liikavaaras koppargruvor, där endast ca 8 000 ton berg och malm bröts i början av 1900-talet. Ur detta utskräddes ca 3 000 ton malm.

Nedan finns 20 st bilder från Nautanen/Liikavaara, tagna sommaren 2007. Klicka för större bild med text.

         
         
         
             

 


 
 

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR