ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

FINNSHYTTEBERGSFÄLTET


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 1989 År 1875-76 öppnades den smalspåriga järnvägslinjen Filipstad V. - Nordmark som senare kom att bli en del av NKLJ. En mindre järnvägsstation byggdes vid Änggruvorna (Finnshyttebergsfältet) ca 4 km norr om Filipstad. Härifrån kördes troligen en del av malmen från Finnshytteberg till det närliggande Finshyttans bruk, som då var ägare till gruvfältet.