ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

FINNSHYTTEBERGSFÄLTET


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Kråkåsgruvan bröts som mest intensivt under 1800-talets första årtionden. År 1807 nedsattes en konstarm som dock 1816 sägs vara bristfällig och används för Änggruvan. Senaste brytningsförsöket var 1871 - 72, dock utan större framgång.