ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

FINNSHYTTEBERGSFÄLTET


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2002 Bergmästarschaktet började avsänkas 1874 och efter 1877 var en tid så gott som allt gruvarbete koncentrerat till detta schakt och de malmer, som kunde nås med orter ut från detta. På 30 m nivå går en ort fram till Sandsjögruvan. Gruvbrytningen i denna del av fältet lades ned 1904 och under de sista åren förekom endast undersökningsarbeten.