ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

FINNSHYTTEBERGSFÄLTET


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2002 Bilden visar Nyängsgruvan som nedlades 1905 och bröts till ett djup av drygt 100 meter. Störst var malmarean å ca 90 m nivå, inte helt obetydliga 470 kvm. Gruvan ligger farligt nära grusvägen till Skribotjärn och när timmerstämplingarna ruttnat tillräckligt finns risk för ras. Den närliggande Plankgruvan, där idag en stor vattenfylld gruvöppning finns, hade å 40 m nivå en för den tiden såpass stor malmarea som 700 kvm. Den minskade dock kraftigt mot djupet.