ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

FINNSHYTTEBERGSFÄLTET


                                                                                                                                                        Foto C. Högblad 2003 Mitt inne i trollskogen ligger denna imponerande hjulgrav, vars vattenhjul drog en stånggång fram till Nyängsgruvan. Hjulgraven ligger ca 5-600 m sydost om gruvan. Hjulgraven är byggd av slaggsten och flera meter djup. I förgrunden kanalens utlopp. Härifrån gick troligen en träränna fram till vattenhjulet.